Till startsidanTill startsidan

Skillnaden mellan marknadshyror och dagens hyressättning

Marknadshyror rör upp känslor på många fronter. Om det skulle införas skulle det kunna få stora konsekvenser.

Att införa marknadshyror fullt ut är inget som finns på den politiska agendan i dag. Däremot finns det förslag om fri hyressättning för nyproducerade lägenheter.

I dag är hyresmarknaden reglerad och styrs av bruksvärdessystemet. Detta innebär att likvärdiga lägenheter, efter en rad parametrar, ska ha likvärdig hyra.

Hyran sätts sedan oftast genom en central förhandling mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.