Till startsidanTill startsidan

Skuldtaket nära för USA

I oktober satte USA:s kongress det tidigare skuldtaket, eller lånetaket som det också kallas, ur kraft fram till den 15 mars. Vilket innebar att skulden kan stiga precis så mycket som den federala regeringen tillåter.

Lånetaket är en gräns för hur mycket den amerikanska staten får låna. Den 15 mars träder skuldtaket i kraft igen och förväntas då passera 20 000 miljarder.
Så snart lånetaket har uppnåtts kan USA hamna i en situation där staten tvingas ställa in sina betalningar.