Slussen - den oändliga historien

Nya Slussen är den femte versionen som byggs, och förväntas vara helt klar år 2025. Den allra första Slussen byggdes år 1642 av Drottning Kristina eftersom båttrafiken krävde en bättre lösning. Sen dess har man renoverat Slussen varje århundrade.

Thorleif Falk, stadsarkitekt på Stockholm stad, berättar att den förändringen vi står inför nu har vi gjort väldigt länge och att den började diskuteras redan på 1980 talet. Nu ska människan stå i fokus och biltrafiken ska minska. Slussen ska bli en social mötesplats snarare än en plats man bara åker förbi med olika färdmedel.

Designbyrån Foster&Partners vann det prestigefyllda och komplexa uppdraget att bygga om Slussen. Designchef Spencer De Grey beskriver uppdraget som ett extraordinärt projekt, en otrolig urban utmaning.

En av aktörerna som har investerat i Slussen är Atrium Ljungberg. Ulrika Hellström som är affärsutvecklingschef berättar att de har gjort strategiska förvärv och fått fantastiska möjligheter att vara med och koppla samman hela Slussen för att få olika verksamheter att utveckla varandra.

Ombyggnaden förväntas kosta 12,1 miljarder kronor inräknat ett riskpott på 0,5 miljarder kronor för oförutsedda kostnader. Ombyggnaden medfinansieras med 2,2 miljarder.

Redaktör: Nicolina Söderqvist