EFN 10 årEFN 10 år

Smarta ambulanser ska skapa jämlik vård

När någon drabbas av en stroke är snabb vård av allra högsta vikt. Ambulanser utrustade med kameror ska göra att läkaren kan ställa diagnos på distans.

Bland de som varit med och tagit fram ambulansen och dess funktioner finns Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på Lindholmen Science Park.

”Det vi jobbar med är att försöka öka nyttjandet av it och e-hälsa i den prehospitala vården”, säger han.

I nuläget finns utrustningen i tre amublanser i Västra Götaland, men förhoppningen är att snart öka antalet till tolv för att kunna visa på den kliniska effekten.

Redaktör: Anders Frick