Storköpenhamn ska växa på nio nya öar i Öresund

I havet utanför Hvidovre ska det byggas nio nya öar med start år 2022. Den danska regeringen har visat sitt stöd för det enorma projektet som marknadsförs som ett av Nordeuropas största och mest innovativa gröna industriområden.

"Det är viktigt att vi har en grön profil eftersom verksamheten vill vara i attraktiva områden, så det är en parameter men det är också viktigt att vi inte förstör någon natur med de nya miljöerna" förklarar Gert Nelth kommundirektör Hvidovre.

Märtha Rhenberg, medgrundare och delägare Dare Disrupt sitter i den danska regeringens tillväxtteam för grön energi och miljöteknik. Hon tror på att det finns en efterfrågan i Danmark på ett sånt här projekt eftersom att Danmark positionerar sig som en grön spelare globalt, och kan behöva en ny våg som är lika modig som den tidigare med vindmöllor och förnybar energi.

Helle Adelborg, borgmästare i Hvidovre tror också att öarna kommer att få påverkan på den svenska sidan av Öresund. De tänker sig ett samarbete med vetenskapsinstitutioner, universiteten i Lund och Malmö ses som viktiga samarbetspartners.