Ekonomikanalen

Svagare utveckling i Kina påverkar tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna har haft ett tufft år 2018 och även Kina har dragits med speciellt i oron över ett handelskrig. Staffan Lindfeldt, aktiechef globala och tematiska fonder på Handelsbanken, menar att det som har satt tonen i Kina inte bara är oron över ett handelskrig utan framförallt att regeringen har dragit ned belåningsgraden i landet.

Programledare Albin Kjellberg

 

Personer

Staffan Lindfeldt