Ekonomikanalen

Sverige kan få nytt mandat

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Europaparlamentsvalet äger rum i Europeiska unionen under perioden 23-26 maj 2019. I valet röstar man om vilka politiska partier och ledamöter som ska representera medlemslandet.

Det svenska valdeltagandet har ökat i de senaste valen och var i 2014 års val 51,7 procent. Om Storbritannien lämnar EU före årets val föreslås en ny mandat fördelning med 705 ledamöter istället för 751. Sverige som i dag har 20 mandat med fördelningen 10 män och 10 kvinnor skulle få 21 mandat.

 

Relaterade ämnen