"Transparens och diskussion är förebyggande mot konflikter"

Vid separation är parterna i regel oense kring flera saker. Andreas Bostedt från Handelsbanken och Mikaela Miettinen Vallgren från LRF Konsult har tipsen som gör att ekonomin inte blir en av dem.

"Träffa en jurist tidigt i förhållandet och använd inte mallar från internet", tipsar Miettinen Vallgren och menar att det är viktigt att se till att alla dokument och avtal är giltiga.

Vidare diskuteras bland annat överbryggningslån, skuldebrev och samboegendom.

Programledare: Elina Tyskling