EFN 10 årEFN 10 år

"Trump förstår oss kristna latinos"

Från nattens valvaka: Petra Bergman pratar med en Trump-anhängare.