Urbaniseringen förändrar bilden av skogen

Det blir allt vanligare att skogsägare inte bor i den kommunen där de har sin skog. I stället är det distansskogsägare som är mer aktiva brukare av sin skog.

Detta gäller åtminstone skogsägare i norra Sverige berättar Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna. En annan intressant detalj från föreningens studier är att kvinnliga skogsägare är mer betydligt aktiva i sitt skogsbruk manliga.

Jonas Eriksson säger att urbaniseringen har pågått under lång tid, och att det är helhetsbilden av skogen i samhället som har förändrats.

Han menar också att det kan vara så att det är färre som har erfarenhet och direktkontakt med de som har jobbat i skogen, något som han säger även påverkar de politiska besluten.