Vad är Brexit?

När britterna gick till val för drygt ett år sedan röstade en klen majoritet ja till Brexit, ett brittiskt utträde ur EU. Nu pågår förhandlingarna om vilken typ av Brexit det blir; hård eller mjuk?