Ekonomikanalen

Världens börser faller

•Oljepriset ned •Guldet stiger •ICA:s resultat som förväntat •Sämre för Hansa Medical •Luckra visar minusresultat •Cherry senarelägger listbyte