Till startsidanTill startsidan

"Riksbanken tar till storsläggan"

Riksbanken har sänkt reporäntan till historiska -0,1 procent. Vad innebär minusräntan för ekonomin?

Det är frågan Lennart Ekdal ställer i detta Veckomagasin. Gäster är Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken och Lena Fahlén, chefsekonom på Handelsbanken fonder.