Ekonomikanalen

”Vi kan inte undvika pristagare bara för att de anses vara politiskt korrekta”

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går i år till William Nordhaus och Paul Romer.

William Nordhaus är verksam vid Yale University och Paul Romer vid NYU Stern School of Business. De får priset för att ha integrerat klimatförändringar och teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys.

Pristagarna har ”utvecklat metoder för att besvara några av vår tids mest avgörande och utmanande frågor om hur vi skapar långsiktig tillväxt och globalt välstånd”, motiverar akademien.

”De har jobbat separat på två olika områden men båda handlar om långsiktig tillväxt och globala frågor”, säger Per Krusell, ledamot i priskommittén på Kungliga Vetenskapsakademien.

Nordhaus teorier används bland annat när det gäller uträkning av skatt på koldioxid berättar Per Krusell.

Romers teorier används mer på ett konceptuellt plan men är väldigt väl spridda fortsätter han.