EFN 10 årEFN 10 år

"Xi viktigare än Trump för världsekonomin"

Kina har ändrat i konstitutionen så att Xi Jinping får sitta kvar som president livet ut. Förändringen kan påverka världen mer än valet av Donald Trump i USA.

Henrik Degrér, allokeringschef Handelsbanken, förklarar varför.