EFN 10 årEFN 10 år

Ägarna & Åsberg

Jon Åsberg intervjuas om vad som är på gång inom börsbolagen och ägarsfärerna.