Ekonomikanalen

Myggplågan vid Dalälven: Osäker finansiering sänker det lokala näringslivet

I Sveriges myggtätaste område runt nedre Dalälven har vårens översvämningar lett till att miljontals mygglarver är redo att kläckas. En ny katastrofal myggsommar som gör det mer eller mindre omöjligt att vistas utomhus kan vänta.