Ekonomikanalen

Inköpschefsindex

<h1>Här kan du hitta allt om inköpschefsindex</h1> Inköpschefsindex är en mätare av konjunkturen som indikera hur det går för ekonomin. Det brukar ofta kallas för PMI som är den engelska förkortningen av Purchasing Managers Index. Inköpschefsindex är inspirerat av ISM-index som är motsvarande konjunkturindex i USA. Varje månad inhämtas konjunkturstatistiken som bygger på en svarspanel bestående av chefer i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Cheferna svarar på frågor om exempelvis sysselsättning, produktion och orderingång. <br></br> <h2>Vad betyder inköpschefssiffror?</h2> Inköpschefssiffror över 50 signalerar tillväxt bland tjänste- och industriföretagen och höjer ofta förväntningarna. Siffror under 50 tyder på nedgång och förväntningarna brukar sänkas. Index används som en indikator i prognosen för svensk och utländsk tillväxt.

Visa mer information