EFN 10 årEFN 10 år

ISK

<h1> Kort om ISK </h1> <p> ISK står för investeringssparkonto och har funnits sedan 2012. Jämfört med den klassiska formen aktie- och fondkonto är ISK ett enklare sätt att handla med eller spara i exempelvis värdepapper, aktier och fonder eftersom de beskattas på ett annat sätt. </p> <p> ISK beskattas enligt en schablon en gång om året och du behöver inte ta upp försäljningar i deklarationen. Till skillnad från det klassiska aktiekontot kan du inte göra skatteavdrag om du säljer innehav med förlust. Schablonskatten måste alltså betalas även om sparandet minskat. </p> <p> <iframe width='380' height='216' src='//efn.se/embed/custom/single?id=104061&size=medium' frameborder='0' allowfullscreen='' seamless='seamless' scrolling='no'></iframe>