Ekonomikanalen

ISK

ISK står för investeringssparkonto och har funnits sedan 2012. Jämfört med den klassiska formen aktie- och fondkonto är ISK ett enklare sätt att handla med eller spara i exempelvis värdepapper, aktier och fonder eftersom de beskattas på ett annat sätt. ISK beskattas enligt en schablon en gång om året och du behöver inte ta upp försäljningar i deklarationen. Till skillnad från det klassiska aktiekontot kan du inte göra skatteavdrag om du säljer innehav med förlust.