Kapitalförsäkring

<h1> Intervjuer och inslag om kapitalförsäkring </h1> <p> Kapitalförsäkring är en form av sparande som, precis som investeringssparkonto eller ISK, beskattas via en schablon istället för en fast skattesats. Skillnaden mellan de två formerna är främst att en kapitalförsäkring kan överlåtas eller styras till en specifik person och att det är en utbetalningsplan. </p> <p> Schablonbeskattningen innebär att du inte behöver ta upp köp eller byte på din deklaration, men också att det inte går att göra skatteavdrag vid eventuell förlust. </p> <p> Kapitalförsäkringar är ofta låsta till en viss tidsperiod. </p>