Airbnb-lösning för parkeringar ska fixa p-kaoset i städerna

Helsingborgsföretaget Airpark har lanserat en tjänst för andrahandsuthyrning av p-platser, ett slags Airbnb för parkeringar.

”Det handlar om att tillgängliggöra platser som faktiskt är tomma”, säger bolagets kommersiella chef Thomas Eklöv.

Enligt studier som gjorts i Storbritannien och USA lägger en genomsnittlig bilförare i en storstad fyra dygn av ett år på att leta parkering. Utöver den stress och frustration som det skapar ger det ständiga letandet även upphov till utsläpp av miljontals ton växthusgaser. Detta har sammantaget skapat en stor efterfrågan på parkeringsplatser. Och platser finns, problemet är bara att det står tomma en stor del av dygnet, ofta märkta “förhyrda”.

”Såvitt vi vet har ingen tagit det här helhetsgreppet. Det är lätt att bygga en plattform där du kan hyra ut din uppfart men när du behöver ha fastighetsägaren med på tåget, för att kunna öppna en garageport till exempel, så behöver man helhetsgreppet, och det är det som är unikt än så länge med vår lösning”, säger Linnea Lind, vd på Airpark.

Efter lanseringen av appen i början på 2023 har Airpark en klar strategi för hur de vill gå vidare.

”Vi börjar här där vi står, i Helsingborg, och ska göra det riktigt bra här. Sedan rullar vi ut i Sveriges andra större städer och sedan så går vi utanför Sveriges gränser, så det är som en trestegsraket”, säger Lind.

Redaktör: Jonas Frändén