Till startsidanTill startsidan

Alkohol och aktier - ingen självklar kombination

Kursutvecklingen i alkoholrelaterade aktier har varit ömsom vin, ömsom vatten.