EFN 10 årEFN 10 år

Anna Svahns alternativ till aktier

Har du bara aktier i portföljen? Anna Svahn, från Feminvest, ger sina bästa kompletteringstips till din portfölj för att minska aktierisken.