Ekonomikanalen

Arbitrage eller inte – så här fungerar det

Arbitrage är ett begrepp som ofta dyker upp i samband med sparande och investeringar. EFN förklarar vad det betyder.

För att arbitrage ska infinna sig vid en investering krävs att två förutsättningar är uppfyllda, den ska vara riskfri och den ska ge avkastning.

I praktiken handlar det ofta om att man köper en tillgång på en marknadsplats för ett pris och säljer den omedelbart på en annan marknadsplats till ett högre pris.