EFN 10 årEFN 10 år

Blankning av kinesiska obligationer tar fart

Stina Ollila och Johan Andrén, chef på Handelsbanken i Hongkong, om läget på marknaderna i Asien.