Ekonomikanalen

"Det ser inte så bra ut just nu"

Kina och USA inför höga tullavgifter den 6 juli om en överenskommelse inte nås innan dess. Det gäller import av varor till ett värde av 36 miljarder dollar. Trump vill minska den kinesiska möjligheten att investera i amerikanska teknikbolag. President Xi Jinping varnar för repressalier.

Matilda Karlsson går igenom de viktigaste händelserna som påverkar de asiatiska marknaderna med Nordeas chefsanalytiker Amy Zhuang på Singaporekontoret.