"Inget att göra åt nedgången i Kina"

Invervju med Assa Abloys vd Johan Molin

Assa Abloys rapport fick ett varmt mottagande under tisdagsförmiddagen. Tillväxten har tilltagit i Europa och USA medan utvecklingen i Asien och Brasilien tappar fart – bolagets vd Johan Mohlin delar med sig av sina tankar om framtiden.