”Både piska och morot bakom Finlands återhämtning”