Ekonomikanalen

Bättre koll på bolagstoppens ersättning

Sedan årsskiftet ska en ny rapport följa med kallelsen till bolagsstämman för noterade bolag. Där ska alla börsföretag tydligt redovisa ledningsgruppens olika ersättningar.

Allt från löner och bonusar till avgångsvederlag och vinstandelar ska finnas med. Det ska dessutom gå att se hur det har förändrats minst fem år tillbaka.