EFN 10 årEFN 10 år

Bland "fulbanker" och "finbanker"

Låga värderingar lockar till köp i banksektorn. Men allt är inte frid och fröjd.