EFN 10 årEFN 10 år

Dystra utsikter för Ericsson

Petra Bergman pratar med Simon Tarvainen om nyheterna som kan komma att driva börskurserna i dag.