EFN 10 årEFN 10 år

Rapportrökare från Skanska

Ellinor Helén och Pontus Herin går igenom dagens börsagenda.