EFN 10 årEFN 10 år

”Väldigt slagiga rapporter”

Rapportperioden är i full gång. Petra Bergman och Jesper Norberg går igenom de viktigaste marknadshändelserna.