EFN 10 årEFN 10 år

Fabege storägare i Friends Arena

Ellinor Helén och Simon Tarvainen pratar om händelserna som kan komma att driva aktiekurserna i dag.