EFN 10 årEFN 10 år

Utdragen budstrid i Haldex avgörs

Pontus Herin och Simon Tarvainen pratar om börshändelserna som förväntas driva kurserna denna måndag.