EFN 10 årEFN 10 år

Wells Fargo åker på storböter

Petra Bergman och Simon Tarvainen går igenom vad som står högst på börsagendan i dag.