EFN 10 årEFN 10 år

Bortkastad mat ett globalt haveri

Varje år kasseras 931 miljoner ton mat globalt. Värdet på de livsmedel som inte äts upp beräknas till 1 200 miljarder dollar årligen. I teorin skulle världssvälten kunna utrotas om matsvinnet minskas med 25 procent.