Ekonomikanalen

Bostadsbrist hinder för Stockholms heta IT-bransch

Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län stärkts under tredje kvartalet. Konjunkturindikatorn stiger till 102,5 från 100,8. Ekonomin är starkare än normalt och växer mer än det historiska genomsnittet.

Petra Bergman intervjuar Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I rapporten konstateras bland annat att IT-branschen uppvisar sina starkaste siffror på sex år. Men ett mörkt moln ligger över IT-branschen och hela Stockholms ekonomi:

”Arbetskraftsbristen är ett riktigt stort problem för Stockholms ekonomi”, säger Hatzigeorgiou.

Ett annat problem är bristen på bostäder. Andreas Hatzigeorgiou efterlyser här omfattande satsningar. Dessutom borde arbetskraftsinvandring underlättas menar han.

Personer

Andreas Hatzigeorgiou

vd PE Teknik & Arkitektur