BRICS växer

Efter några års förberedelser grundades BRIC formellt 2009 av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Året efter anslöt Sydafrika och namnet ändrads till BRICS.

Syftet med gruppen har varit att stärka ländernas position i världsekonomin och världspolitiken.

Nu är det dags att utöka gruppen rejält. Vid ett möte i Johannesburg nyligen beslutades det att följande länder skulle välkomnas till gruppen: Saudiarabien, Iran, Etiopien, Egypten, Argentina och Förenade Arabemiraten.