Brottsligheten i handeln ökar

På två år har butiksstölderna ökat med 800 miljoner kronor och allt fler dagligvarubutiker spenderar mer på säkerhetsåtgärder. Förutom stölderna ökar också hot, misshandel och trakasserier bland de handelsanställda. Det visar en färsk rapport från Svensk Handel.