EFN 10 årEFN 10 år

Därför har vi en valutareserv

När ett lands ekonomi krisar har de flesta centralbankerna ett ess i rockärmen. Esset är valutareserven som kan innehålla det mesta av värde förutom just den egna valutan.