Ekonomikanalen

De är bäst och sämst på tjänstepension

Tjänstepensionen utgör för många en betydande del av den pension man får ut. Detta då arbetsgivaren sätter av stora summor varje månad till tjänstepensionen under många år.

Men detta är under förutsättning att arbetsgivaren sätter av pengar till tjänstepension. Detta är inget måste. Framför allt bland mindre bolag är skillnaden stor.

Inom tillverkningsindustrin sätter 73 procent av företagen med en till tjugo anställda av pengar till tjänstepension till ägare och anställda. Inom kutur och nöje är det bara 37 procent som gör det.