Detta får du om du investerar i frontiermarknader

Frontiermarknader är alla länder som inte tillhör utvecklade marknader eller tillväxtmarknader. EFN:s Ara Mustafa förklarar varför det kan ställa till det för investerare.

Både Bahrain och Bangladesh tillhör gruppen. Bangladesh har visserligen en stark ekonomisk utveckling men är ett fattigt land. Bahrain ligger snarare i nivå med utvecklade ekonomier som Kanada och Frankrike.

I det stora frontierindexet MSCI Frontier Markets står endast fem länder för hela två tredjedelar. Om man vill investera i fattigare länder med stark tillväxt finns det bättre vägar att gå.