Detta styr metallpriserna i år

Metallpriserna steg kraftigt under 2017. Råvaruanalytikern Anton Löf räknar med fortsatt uppgång i år, men i en lugnare takt.