EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: ETF

Har du undrat vad ETF betyder?

EFN förklarar.