EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: Gearad

Vad betyder det att vara gearad? EFN förklarar.