EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån, alltså att pengarna minskar i värde.