EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: Nyemission

Vad menas egentligen med Nyemission? EFN förklarar.