Till startsidanTill startsidan

Byggspecial: Skanskas skärpta mål och den mest köpvärda aktien

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Detta är något som bolag inom branschen måste ta tag i.

Byggjätten Skanska gör detta genom att ytterligare skärpa sina hållbarhetsmål. Bolagets koldioxidutsläpp ska enligt det uppdaterade målet minskas med 70 procent fram till 2030, räknat från 2015. Tidigare låg målet på en minskning med 50 procent.

Lena Hök, hållbarhetschef på Skanska, berättar om hur bolaget ska gå till väga för att uppnå målet. Det handlar bland annat om att effektivisera, utveckla material, arbeta med leverantörer och partners och att ta fram ett attraktivt erbjudande till kunder.

Johan Edberg, analytiker på Handelsbanken, betonar att hållbarhetsarbete är avgörande för alla bolag inom byggsektorn. Det är inte en fluga utan en överlevnadsfråga säger han.

I den allmänna börsnedgången i början av hösten har även byggbolagen tagit stryk. I Sverige har även cementkrisen som har varit i fokus sedan i somras bidragit till att sänka aktiekurserna.

Det byggbolag som Johan Edberg tror mest på framöver är NCC, som i dagsläget har lägst P/E-tal. Han ser bolaget som ett turnaroundcase där marginalerna är på väg åt rätt håll.

Programledare: Julia Delin