Tre hälsovårdsbolag som kan tjäna på corona

Henrietta Theorell från Swedbank Robur har identifierat tre bolag som kan gynnas av utvecklingen inom hälsovårdssektorn i spåren av corona.

Bolagen Henrietta Theorell pratar om är Arjo, Sedana Medical och Babylon Health Care, som ingår i Vostok New Ventures portfölj.

En annan sektor som har förutsättningar att gå bra är digital underhållning, som gynnas av att folk sitter hemma.

Digital underhållning är även en sektor som Joe Tracy från Handelsbanken framhåller. Han tror att sektorerna som han kallar för GPS, ”games, phones och snus”, kan klara sig bra.

Generellt uppmanar Henrietta Theorell sparare till att ta det lugnt: ”Att kasta sig ut och in från marknaden är det värsta man kan göra just nu”

Programledare: Petra Bergman